AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Z dnia: 2019-12-16

Pokładne, Przedłużenie ważności grobu / prolongata, Rezerwacja

POKŁADNE - ofiara składana za pochowanie zwłok zmarłego. Dotyczy ona każdego zmarłego chowanego na cmentarzu (również po ekshumacji). Zawiera wszelkie czynności, które są związane z pogrzebem zmarłego/ekshumowanego, a także za wszystkie śmieci, które zostaną wygenerowane podczas dwudziestoletniego okresu na cmentarzu po pogrzebie. Ofiara wnoszona jest na okres 20 lat od pochowania - Art 7, pkt. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych mówi: cytuję "Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20" koniec cytatu.

Czyli w tym okresie grób w którym pochowano zmarłego nie może być zlikwidowany i użyty do ponownego pochówku przez Administratora Cmentarza. Dysponent grobu może wyrazić zgodę na pochowanie innych osób w tym grobie, o ile jest na to miejsce (groby głębinowe/rodzinne/dochowanie urny). W takim przypadku pochowanie nowego zmarłego w grobie przedłuża jego ważność (nietykalność) na okres 20 lat od daty pochowania ostatniego zmarłego.

Pokładne nie dotyczy innych ofiar, które mogą być dobrowolnie wniesione przez osobę odpowiedzialną za pogrzeb, np. ofiary za pracę organisty, innych ofiar złożonych przez dysponenta.

Ofiara za pokładne nie obejmuje opłaty administracyjnej uiszczanej firmie pogrzebowej (wykopanie grobu/murowanie grobowca).

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI GROBU / PROLONGATA - ofiara wnoszona przez dysponenta (lub inną osobę - nawet obcą) za to, aby Administrator Cmentarza nie wykorzystał grobu do ponownego pochówku. Ofiarę tę należy wnieść po dwudziestoletnim okresie po pochowaniu ostatniego zmarłego w danym grobie.

Art 7, pkt. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych mówi: cytuję "Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione." koniec cytatu.

Administrator Cmentarza nie ma obowiązku szukania odpowiednich osób do uregulowania stosownej opłaty.

Ofiara może być różna dla różnych rodzajów grobów - ziemny pojedynczy, ziemny podwójny/rodzinny, murowany.

REZERWACJA - ofiara, która rezerwuje osobie opłacającej / dysponentowi wybrane miejsce na cmentarzu na określony okres.
Ofiara ta podlega rozliczeniu podczas pogrzebu i obniża wartość ofiary przewidzianej za pochowanie zwłok zmarłego - tzw. pokładne. Rezerwacja może być bezterminowa, jeśli na to wyrazi zgodę Administrator Cmentarza, ale w takim przypadku nie podlega jakimkolwiek rozliczeniom przy pogrzebie zmarłego   

 

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Zobacz wszystkie

Szukaj zmarłego

Szukaj grobu

KONTAKT

Parafia Świętego Wojciecha

83-212 Bobowo

ul. Gdańska 90

tel. 58 562 17 33

www.bobowo.parafia.net.pl

bobowo@parafia.net.pl

Unsplashed background img 3