AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Z dnia: 2021-05-27

Pokładne / Rezerwacja / Przedłużenie ważności grobu

POKŁADNE - to opłata składana za pochowanie zwłok zmarłego, dotyczy każdego zmarłego chowanego na cmentarzu (również po ekshumacji). Opłata wnoszona jest na okres 20 lat od pochowania
- Art. 7, pkt. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Służy ona pokryciu rachunków za wywóz śmieci, które zostaną wygenerowane podczas dwudziestoletniego okresu na cmentarzu, opłat za wodę, a także kompleksowego utrzymania cmentarza.
Czyli w tym okresie grób w którym pochowano zmarłego nie może być zlikwidowany i użyty do ponownego pochówku przez Administratora Cmentarza. Dysponent grobu może wyrazić zgodę na pochowanie innych osób w tym grobie, o ile jest na to miejsce (groby głębinowe/rodzinne/dochowanie urny). W takim przypadku pochowanie nowego zmarłego w grobie przedłuża jego ważność (nietykalność) na okres 20 lat od daty pochowania ostatniego zmarłego.

REZERWACJA – to opłata, która rezerwuje osobie opłacającej /dysponentowi wybrane miejsce na cmentarzu na określony okres.

Przedłużenie ważności grobu / Prolongata - to opłata wnoszona przez dysponenta za to, aby Administrator Cmentarza nie wykorzystał grobu do ponownego pochówku. Opłatę tę należy wnieść po dwudziestoletnim okresie po pochowaniu ostatniego zmarłego
w danym grobie. Art. 7, pkt. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jest przeznaczona na opłaty wskazane w pokładnym.
Opłata może być różna dla różnych rodzajów grobów - ziemny pojedynczy, ziemny podwójny/rodzinny, murowany.

 

 

 

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Zobacz wszystkie

Szukaj zmarłego

Szukaj grobu

KONTAKT

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

 

Serock, ul. Wyzwolenia 26

86-120 Pruszcz

tel. 52 382 95 19

email: pserock@diecezja-pelplin.pl

Unsplashed background img 3